OC Zawodu


Oferta Ubezpieczenia OC Zawodowego

141009155_45fb48c82a_o

 

OC zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu.

Kto musi posiadać OC zawodu

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (m.in. adwokaci, radcy prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi czy zarządcy nieruchomości). Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś złe ich wykonywanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę.

Jednak istnieją również ubezpieczenia dobrowolne, które mogą zawierać również osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkiem posiadania OC. Jest to szczególnie istotne,  gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach.

W ABM Ubezpieczenia  znajdziesz najlepszą polisę

Musisz wykupić ubezpieczenie OC zawodu? Poznaj szczegóły polisy, zadzwoń lub odwiedź Nas w biurze.